WeCreativez WhatsApp Support
Whatsapp Destek Hattı
Merhaba, Online Danışma ve Online Randevu talepleriniz için bize buradan ulaşabilirsiniz.

SAĞLIK HUKUKU

Çalışma Alanlarımız

SAĞLIK HUKUKU

Sağlık Hukuku Nedir?

Sağlık hukuku, AND Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu olarak faaliyet gösterdiğimiz hukuk alanlarından bir tanesidir. Sağlık hukuku, adından da anlaşılacağı üzere sağlık hizmetleri ile ilgili meydana gelen problemler doğrultusunda açılan davaları ve hukuki süreçleri ifade etmektedir. Sağlık hukuku; sağlık hizmeti veren doktor, hemşire gibi sağlık çalışanları, sağlık kurumları ve hastalar arasında ki ilişkileri düzenlemektedir. Bunun yanı sıra sağlık hukuku sağlık kuruluşları ve hastaların devlet ile olan ilişkilerini de düzenlemektedir. Bu nedenle sağlık hukukunun karma bir hukuk dalı olduğundan bahsedebilmemiz mümkündür. Sağlık hukuku genel olarak; medeni hukuk, anayasa hukuku, idare hukuku, ceza hukuku ve ticaret hukuku gibi özel kamu hem de özel hukuk niteliği bulunan hukuk dallarını da kapsayabilmektedir.

Günümüzde sağlık hukuku ile ilgili pek çok düzenleme gerçekleştirilmektedir. Bu doğrultuda anayasada yer alan ilkelerin de sağlık mevzuatının temelini oluşturduğunu ifade edebiliriz. Sağlık hukuku, her insanın sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürme hakkının bulunduğunu temel alarak oluşturulan bir hukuk dalıdır. Devlet hem hastaların hem de sağlık çalışanlarının haklarını korumak ve birbirleri ile olan ilişkilerini düzenlemek için sağlık mevzuatını hazırlayıp sunmaktadır. Sağlık hukuku da söz konusu mevzuat kapsamında düzenlenmektedir.

Sağlık hukuku ile ilgili davalar tüketici mahkemelerine açılmaktadır. Kişilerin bulunduğu şehirde tüketici mahkemesinin olmaması durumunda ise davalar, asliye hukuk mahkemelerine açılabilmektedir. Davaya konu olan taraflar davaları kendi açabiliyorken avukatlar tarafından da söz konusu davaların açılması mümkündür.

AND Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu olarak sağlık hukuku alanında faaliyet gösterdiğimizden bahsettik. Bu kapsamda AND Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu olarak sağlık hukuku kapsamında aşağıdaki hizmetleri sunduğumuzu ifade edebiliriz.

  • Sağlık kurumu tedarikçileri, hastalar, çalışanlar ve devlet kurumları ile aralarında yapılan sözleşmelerin kanuna uygun bir şekilde hazırlanması ve düzenlenmesi,
  • Sağlık Bakanlığı’nın izin prosedürleri ile ilgili hukuki danışmanlık sunulması,
  • Sağlık alanında hizmet veren personelin tıbbi müdahale ve teşhis hatalarından meydana gelen maddi ve manevi tazminat davaları ve ceza davalarının takip edilmesi,
  • Sağlık personeli ve hastaların sigorta uyuşmazlıkları ile ilgili davaların takip edilmesi,
  • Doktorların malpraktis nedeni ile meydana gelen sigorta ve cezai uyuşmazlıkları ile ilgili davaların takip edilmesi,
  • Sosyal Güvenlik Kurumu ve sağlık hizmetleri arasında meydana gelen sorunların çözülmesi ve söz konusu sorunlar ile ilgili davaların takip edilmesi,
  • Devlet kurumlarına sağlık sunucular ile ilgili yapılan başvuru ve itirazların adli sürecinin takip edilmesi,
  • Tıbbi cihazlara, ilaç hammaddelerine ve tıbbi malzemelere ilişkin üretim, dağıtım ve araştırmaların düzenlenmesi ile ilgili sözleşmelerin hazırlanması,
  • Tıbbi ilaç patentleri ve ilaç markalarından kaynaklık uyuşmazlıklar ile ilgili davaların takibi,
  • Hastaların aldıkları sağlık hizmetleri ile ilgili açtığı davaların takibi gibi alanlarda sağlık hukuku avukatı hizmeti ile davalı ve davacı taraflara danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Sağlık Hukuku Avukatı

Sağlık hukuku avukatı, sağlık hukuku alanında uzmanlaşan ve bu alanlar müvekkillerine danışmanlık hizmeti sunan avukatlardır. Sağlık davalarında taraflar dava süreçlerini kendileri de takip edebilmektedir. Davalı ve davacı tarafların herhangi bir şekilde avukat bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak sağlık davalarının en hakkaniyetli ve adil bir şekilde sonuçlanabilmesi için bu alanda bilgi ve deneyimi olan avukatlardan destek alınması son derece önemlidir. Çünkü sağlık hukuku ile ilgili avukatın bildiği ve tarafların bilmediği, internetten öğrenmesinin mümkün olmadığı bilgiler vardır. Bu doğrultuda davanın en iyi şekilde sonuçlanabilmesi için sağlık hukuku avukatı son derece önemlidir. Sizin de yukarıda bahsedilen konulardan bir avukatlık hizmetine ihtiyacınız varsa Anadolu Avukatlık ve Hukuk Bürosu ile iletişime geçerek konu ile ilgili detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz.

Soru Cevap Alanı

Cevap Başlığı

AND Hukuk Bürosu’na soru göndermek için online danışmanlık sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.