WeCreativez WhatsApp Support
Whatsapp Destek Hattı
Merhaba, Online Danışma ve Online Randevu talepleriniz için bize buradan ulaşabilirsiniz.

GAYRİMENKUL HUKUKU

Faaliyet Alanlarımız

GAYRİMENKUL HUKUKU

Gayrimenkul hukuku, taşınmaz olarak adlandırılan gayrimenkullerin yasal haklar çerçevesinde ele alındığı hukuk alanıdır. Taşınmaz hukuku olarak da isimlendirilen gayrimenkul hukuku, oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Taşınmazlar ile ilgili kamulaştırmaya yönelik durumlar, kira sözleşmelerinde meydana gelen problemler, tapu işlemleri gibi konular taşınmaz hukukunun alanını oluşturmaktadır. Gayrimenkul hukuku davalarında hem davalının hem de davacının nasıl bir yol izlemesi gerektiği ve dava sürecinin nasıl ilerleyeceği kanunlar çerçevesinde ele alınmaktadır. Kişilerin bu hukuk alanı ile ilgili yeterli bilgi ve deneyime sahip olmaması haklı iken haksız duruma düşmelerine neden olmaktadır. Bu doğrultuda genellikle yüksek meblağları kapsayan söz konusu davalarda gayrimenkul hukuku avukatından bir danışmanlık hizmeti alınması son derece önemlidir. Gayrimenkul hukuku avukatlarının faaliyet alanlarını ve taşınmaz hukuku davalarının konularını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.


Tapu Davaları

Tapu iptali ya da tapu tescil gibi dava türlerini içeren tapu davaları, gayrimenkul hukukuna uymayacak bir şekilde düzenlenen tapular ile ilgilidir. Bu doğrultuda yaşanan mağduriyet tapu davaları ile ortadan kaldırılabilmektedir. Mülkiyet hakkını içerdiği için Asliye Hukuk Mahkemeleri’ne başvurulması gerekir. Taşınmasın bulunduğu yerde ki Asliye Hukuk Mahkemeleri’ne başvurarak davanın bir gayrimenkul avukatı tarafından takip edilmesi gerekmektedir.


İstihkak Davaları

İstihkak davalarında taşınmazların başka kişiler tarafından işgal edilmesi durumu söz konusudur. Bu davalarda zaman aşımı bulunmamaktadır. Zilyetsizliği haksız olarak elinden alınan kişiler ve varisleri tarafından Asliye Hukuk Mahkemeleri’ne istihkak davası açılabilmektedir.


Kira Davaları

Kira davaları, gayrimenkul davalarında ki en geniş kapsamlı alandır. Mal sahibi ya da kiracı tarafından açılabilen kira davaları genellikle kiranın ödenmemesi ya da haksız yere zam yapılması gibi durumlardan açılır. Kira sözleşmesinde yer alan kira artışına uymayan kiracı ya da ev sahipler Sulh Hukuk Mahkemeleri’ne dava açabilmektedir.


İzale-i Şuyu Davaları

Birden fazla ortağı bulunan taşınmazlarda ortaklığı bitirmek amacı ile izale-i şuyu davaları açılabilmektedir. Davanın taşınmazın bulunduğu Sulh Hukuk Mahkemeleri’ne açılması gerekir.


Kamulaştırma Davaları

Kamulaştırma davalarında kamu yararı göz önüne alınarak arazi, özel mülk gibi taşınmaların ücretleri ödenerek kamulaştırma gerçekleştirilir. Bu davalar genellikle arazi ve arsalarda sık sık karşımıza çıkmaktadır. Ancak ev ve apartman gibi yapılarda kamulaştırma davalarının konusu olabilmektedir. Karayolları ve belediyeler bu davaları açabilmektedir.

Yukarıda bahsedilen davaların yanı sıra gayrimenkul davalarının, eşya hukukunun da en önemli bir parçalarından bir tanesi olduğunu ifade edebiliriz. Bu kapsamda eşya hukukuna bağlı olarak meydana gelen anlaşmazlıklarda da gayrimenkul hukukuna başvurulabilmektedir.


Gayrimenkul Avukatı İşlevleri

Gayrimenkul hukuku avukatı, gayrimenkul hukuku davalarında davalı ve davacı tarafların haklarını gözeten ve gerekli yönlendirmeleri yapan avukatlardır. Gayrimenkul avukatları yukarıda bahsedilen kamulaştırma davaları, izaley-i şuyu davaları, tapu davaları ve kira davaları gibi davalarda uzmanlaşan ve bu konuda gerekli tüm bilgiye sahip olan kişilerdir. Yürürlüğe göre gayrimenkul davalarında davalı ve davacı tarafın avukat tutma zorunluluğu olmasa da kişilerin haklarını hukuka uygun bir şekilde savunabilmesi için gayrimenkul avukatına ihtiyaç vardır. Davalı ve davacı tarafları taşınmaz davalarını kendileri açabilecekleri ve takip edebilecekleri gibi uzman bir avukatın bilgi ve deneyimlerinden de yararlanabilirler. Çünkü taşınmaz davalarında farklı teknik boyutlar bulunmaktadır. Tarafların gözden kaçıracakları küçük bir detay davanın kaybedilmesine neden olabilmektedir. Tarafların taşınmaz davalarında uzman bir hukukçudan danışmanlık almaları davanın takibinin daha kolay olmasını ve meydana gelebilecek hataların en aza indirilmesini sağlar. Taşınmaz davaları Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde ve Sulh Hukuk Mahkemeleri’nde gerçekleştirilen davalardır. Sizin de söz konusu alanlar da desteğe ihtiyacınız varsa Anadolu Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak sunduğu gayrimenkul hukuku hizmetinden faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Soru Cevap Alanı

Cevap Başlığı

Anadolu Hukuk Bürosu’na soru göndermek için online danışmanlık sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.