WeCreativez WhatsApp Support
Whatsapp Destek Hattı
Merhaba, Online Danışma ve Online Randevu talepleriniz için bize buradan ulaşabilirsiniz.

Gayrimenkul Hukuku

“Gayrimenkul” sözcüğü Arapça bir sözcük olup, dilimizdeki karşılığı “gayrimenkul ”dür. Esasında “gayrimenkul hukuku” ya da “gayrimenkul hukuku” adıyla doktrinsel ayrıma tabi tutulmuş bir hukuk dalı bulunmamaktadır. Fakat uygulamada gayrimenkullerle ilgili hukuki ilişkileri ifade eden hukuk dalına gayrimenkul hukuku denmektedir.

Detaylar

Vekalet Sözleşmesinde Tarafların Borç ve Hakları

Vekâlet sözleşmesinin amacı, iş görme olmakla beraber, konusunu insan emeği veya faaliyetleri oluşturmaktadır. Bir yapmama (kaçınma) edimi veya haksız fiil niteliğindeki maddi fiiller vekâlet sözleşmesinin oluşmasını engelleyecektir. Borçlar Kanunu’muz 386-398. maddeleri arasında adi vekâleti düzenlemektedir. Takip eden maddelerde ise vekâletin diğer türleri olan itibar mektubu, itibar emri ve tellallık (simsarlık) ele alınmaktadır.

Detaylar

İcra İşlemini Şikayet

Taraflar, hukuka aykırı olduğunu düşündükleri icra işlemlerini icra hukuk mahkemesine şikayet ederek işlemin iptalini isteyebileceklerdir. Fakat, icra işlemini şikayetin bir “dava” olmadığının önemle altının çizilmesi gerekir. Uygulama yaşantısında şikayet yoluna hatalı olarak bir “davaymışçasına” muamele edilmekte ise de; şikayet ne bir davadır, ne de bir kanun yoludur. Şikayet, kendine özgü bir yasal başvurudan ibarettir.

Detaylar

İngiltere Start Up Vizesi

Start-up Vizesi, fazla deneyim ve tecrübesi olmayan, İngiltere’de iş kurmak isteyen gençlere yönelik bir vize türüdür.
Daha çok IT , WEB TASARIM, MÜHENDİSLİK, MİMARLIK, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK BÖLÜMLERİ, YAZILIM, OYUN, ARGE gibi alanlardan mezun kişilere vize verilmektedir.

Detaylar

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten yoksun kalma tazminatı, destekten yoksun kalanın kendi şahsı için söz konusu olan, asli ve bağımsız bir talep hakkıdır. Yani bu hak, miras hukukundan kaynaklanan bir alt hak değil, asli ve bağımsız, kendine özgü bir haktır.

Detaylar

Almanya İş Arama Vizesi

Almanya iş arama vizesi, ulusal vize (D tipi vize) kapsamındadır. Almanya’da faaliyet halinde olan bir firmada çalışıp maaş almak isteyen ve bu sebeple Almanya’ya seyahat edecek her bir Türk Cumhuriyeti vatandaşı Almanya iş arama vizesi başvurusunda bulunmak ve iş arama vizesi almak zorundadır.

Detaylar

Kira Hukukunda Alt Kira Sözleşmesi

Taraflar arasında bir anlaşma olması halinde kiracı, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 322’nci maddesinde gösterildiği şekilde kira hakkını bir başkasına devredebilir. Yani; kira sözleşmesi kurulması suretiyle kiracının tasarrufuna sunulmuş olan kiralanan, tamamen ya da kısmen kiracı tarafından bir “alt kiracıya” kiralanabilir.
Bu konuyu düzenleyen TBK m. 322 hükmü şu şekildedir:
“Kiracı, kiraya verene zarar verecek bir değişikliğe yol açmamak koşuluyla, kiralananı tamamen veya kısmen başkasına kiraya verebileceği gibi, kullanım hakkını da başkasına devredebilir.
Kiracı, konut ve çatılı işyeri kiralarında, kiraya verenin yazılı rızası olmadıkça, kiralananı başkasına kiralayamayacağı gibi, kullanım hakkını da devredemez.
Alt kiracı, kiralananı kiracıya tanınandan başka biçimde kullandığı takdirde kiracı, kiraya verene karşı sorumlu olur. Bu durumda kiraya veren, kiracısına karşı sahip olduğu hakları alt kiracıya veya kullanım hakkını devralana karşı da kullanabilir.”

Detaylar