WeCreativez WhatsApp Support
Whatsapp Destek Hattı
Merhaba, Online Danışma ve Online Randevu talepleriniz için bize buradan ulaşabilirsiniz.

AİLE HUKUKU

Faaliyet Alanlarımız

AİLE HUKUKU

Aile Hukuku Nedir?

Aile hukuku; isminden de anlaşılacağı üzere aile ile ilgili olan tüm konuları kapsamaktadır. Türk Medeni Kanunu’na göre düzenlenen aile hukuku, bireylerin en sık başvurduğu hukuk alanları arasında yer almaktadır.

Aile; toplumun en küçük ve en önemli bölümlerinden bir tanesidir. Bu nedenle ailede meydana gelen problemlerin çözülmesi toplum yapısını doğrudan etkilemektedir. Toplumun en küçük yapı taşı olan ailenin korunması güvenli ve huzurlu bir toplumun oluşturulması demektir. Aile bireyleri arasında yaşanan anlaşmazlıklar ve davranış bozuklukları evliliğin devamını güçleştirebilir. Her ne kadar arzu edilmese de boşanma gündeme gelebilir. Hukuki ve psikolojik bir süreç olan boşanmanın en doğru ve kayıpsız şekilde yönetilmesi ve tarafların haklarının korunarak en başarılı şekilde sonlandırılması tüm aile bireyleri için tarifsiz bir öneme sahiptir.

AND Hukuk ve Danışmanlık Bürosu Uzman Aile Hukuku Avukatları bu hassas süreci, müvekkillerimizin en az maddi ve manevi hasarla atlatmaları için çalışacak ve başarılı bir boşanmanın her iki taraf için de gerçekleşmesi ve anlaşmayla sonuçlanması için çözümler üretecektir.  Bu kapsamda sunduğumuz hizmetler aşağıda sıralanmıştır:

 • Boşanma Davalarının ve Mal varlığı Tasfiyesinin Titizlikle Yürütülmesi,
 • Anlaşmalı boşanma davalarının açılması ve sürecin takip edilmesi,
 • Mal varlığı sözleşmeleri hakkında hukuki destek ve danışmanlık verilmesi,
 • Taraflar arası protokolü düzenlenmesi ve bunun yürütülmesi,
 • Boşanma sebebiyle maddi ve manevi tazminat taleplerinin açılması,
 • Aile içi şiddet durumunda tedbir kararının talep edilmesi,
 • Çocukların velayeti ve nafakası taleplerinin sunulması,
 • Evlat edinmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözülmesi,
 • Nişanlanmadan doğan ihtilafların çözülmesi
 • Evlenme sonrasında olan çocuklar için açılan velayet ve velayet değiştirme davalarının takibi,
 • Evliliğin iptali davalarının takibi,
 • Soy bağı ile ilgili davaların takibi,
 • Evlat edinme davalarının takibi,
 • Ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi ile ilgili alınan tedbir kararlarına uyulması ve uyulması durumunda hukuku süreçlerin başlatılmış aile hukuku kapsamında sunulan hizmetlerdir.

Aile Hukuku Avukatı / Boşanma Avukatı Vasıtasıyla Boşanma Davasının Takibi  Neden Önemlidir?

Aile hukuku avukatı, literatürde Boşanma Avukatı olarak addedilirken, Medeni Kanun’un bir alt dalı olan aile hukuku kapsamında meydana gelen boşanma, evlilik feshi, nafaka, velayet, mal paylaşımı, nişanlılık gibi durumlar ile ilgilenen ve bu alanda uzmanlaşan avukatları ifade etmektedir.

Ancak ister anlaşmalı boşanma yoluyla isterse çekişmeli boşanma yoluyla olsun bu konuda uzman bir boşanma avukatı vasıtasıyla tarafların boşanma davasına ilişkin işlemlerini yapmaları menfaatleri açısından en doğru yoldur. Zira bu süreç boyunca  öncelikle  yapılması gerekenler; bu konuda uzman bir avukatla görüşerek söz konusu olayların  bir boşanma sebebi teşkil edip etmeyeceği, bu olayla ilgili mevcut delillerin niteliği, davanın gerekçesine bağlı olarak süresinde açılıp açılmadığı gibi hususların netleştirilmesidir. Tarafların ilk etapta internette buldukları şablon dava dilekçeleri ile avukatlık ücreti ödemeden dava açmanın daha az maliyetli olduğunu düşünerek hareket etmeleri çoğu zaman ödenecek avukatlık ücretinden çok daha maliyetli ve telafisi imkânsız sorunlara yol açmaktadır.

Zira örneğin, anlaşmalı boşanma protokolünde yazılması gerekli olup  yazılmayan bir husus, çekişmeli boşanma davasında dava dilekçesine yazılması gerekip de yazılmayan bir vak’a  veya dava sırasında bir haktan feragat edilmesi gibi birçok husus ileride başkaca komplike sorunlara yol açarak, sıklıkla rastlandığı üzere  davanın o taraf aleyhine sonuçlanmasına neden olabilecektir.

Sürecin alanında uzman bir  boşanma avukatı tarafından takip edilmesinin en önemli diğer bir sonucu ise karşı tarafın öne sürdüğü yahut sürebileceği iddia ve ithamlara karşı ihtiyatlı yaklaşabilmesi ve muhtemel karşı hamleleri öngörerek müvekkil lehine gerekli önlemleri alabilmesidir.

Eğer siz de aile hukuku kapsamında dava açacaksanız ya da bir aile hukuku davasında tarafsanız AND Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz. Konu ile ilgili detaylı bilgilere alt tarafta yer alan soru-cevap kısmında ulaşabilirsiniz.

Soru Cevap Alanı

Cevap Başlığı

AND Hukuk Bürosu’na soru göndermek için online danışmanlık sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.